Arcobel Embedded Solutions heeft op arcobel.com een klantportaal ingericht die klanten inzicht geeft in de lopende orders, geleverde hardware en ingediende retouren. Hiervoor dient een persoonlijk account te worden aangemaakt. Hieronder vind je de gebruiksovereenkomst die hiervoor is opgesteld.

Gebruiksovereenkomst klantportaal Arcobel.com

Uw organisatie maakt gebruik van het klantportaal op Arcobel.com. Binnen uw organisatie wordt een hoofdcontactpersoon benoemd die verantwoordelijk is voor het beheer en gebruik van het portaal. Deze hoofdcontactpersoon is het aanspreekpunt voor zowel collega’s binnen uw organisatie als voor Arcobel.


In het kader van de AVG tonen we de persoonsgegevens die van externe contactpersonen worden opgeslagen. Standaard zijn deze beperkt tot de categorie gewone persoonsgegevens. Wanneer u ook gevoeligere persoonsgegevens wil opnemen in het portaal dient u zich er van bewust te zijn dat het verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens aan strikte regels is geboden en/of slechts in uitzonderlijke situaties is toegestaan.

    Persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn:
  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • E-mail adres
  • (mobiel) telefoonnummer


AVG wetgeving vereist dat alle genoemde gegevens moeten kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Indien een persoon een beroep wil doen op het recht om vergeten te worden (volledige verwijdering van alle gegevens) dan kan hij/zij hiervoor contact opnemen met de hoofdcontactpersoon binnen uw organisatie of direct met Arcobel Embedded Solutions via sales@arcobel.com

Autorisatie
1. Een contactpersoon maakt na goedkeuring van de hoofdcontactpersoon een persoonlijk account aan op arcobel.com. Hiervoor dient de contactpersoon gebruik te maken van een persoonlijk e-mail adres. Het wachtwoord wordt door de gebruiker zelf ingesteld en wordt (versleuteld) opgeslagen. Het wachtwoord kan enkel door de contactpersoon zelf worden gewijzigd.

2. Alleen de hoofdcontactpersoon van uw organisatie mag portaal toegang verlenen of intrekken voor een andere contactpersoon uit de organisatie.

De hoofdcontactpersoon moet hiertoe de volgende extra opties krijgen binnen het portaal;

a. Een overzicht van alle contactpersonen met wie wel en niet portaal toegang hebben

b. Een overzicht van welke documenten een persoon mag inzien

c. De mogelijkheid om portaal toegang voor een persoon aan of uit te zetten

d. De mogelijkheid te onderhouden welke soort documenten de persoon mag zien.

3. Na het aanmaken van een account door een contactpersoon wordt het account door een medewerker van Arcobel beoordeeld. Na goedkeuring wordt toegang verleend tot de portal.

4. Indien een contactpersoon zijn/haar wachtwoord is vergeten dan kan hij/zij gebruik maken van de functionaliteit Wachtwoord vergeten. Via een link op de inlogpagina van het portaal ontvangt de contactpersoon een activatiemail.

5. Indien een contactpersoon zijn/haar wachtwoord wil wijzigen dan kan hij/zij dat zelf binnen het portaal regelen. Via een knop [Wachtwoord wijzigen] dient de contactpersoon het oude wachtwoord op te geven, gevolgd door het nieuwe wachtwoord dat hij/zij wenst in te stellen.

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met sales@arcobel.com of bel ons op +31 412 66 00 66.